slaveny.com / slova / Tvarosklad Jazyka Slovanského to jest systematický vývin grammatichkých i lexikálních tvarův všech nářeči slovanských. Bambas. Praha. 1861

Tvarosklad Jazyka Slovanského to jest systematický vývin grammatichkých i lexikálních tvarův všech nářeči slovanských. Bambas. Praha.

1861

    pdf

  70 + 3 =